tekst

Jak często oddajemy krew

Jak Często można oddać Krew

Jak często można oddawać krew

Każde oddanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Oddziale Terenowym, czy podczas organizowanych przez nie ekip terenowych nazywamy donacją.

Krew pełna:

Jednorazowo pobiera się 450ml krwi pełnej, która zawiera krwinki czerwone, krwinki płytkowe, krwinki białe i osocze. Krew pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły, do jednorazowych, jałowych pojemników z tworzywa sztucznego. Oddanie 450 ml krwi trwa ok. 5-10 minut. Przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami krwi pełnej nie może być krótsza niż 8 tygodni.  W ciągu roku mężczyzna może oddać krew pełną 6 razy a kobieta 4 razy.

Osocze:

Osocze metodą plazmaferezy może być pobierane nie częściej niż co 2 tygodnie (w uzasadnionych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na skrócenie tej przerwy). Jednorazowo pobiera się nie więcej niż 650 ml osocza, przy czym od jednego dawcy w okresie jednego tygodnia nie można pobrać więcej niż 1,5 litra osocza, natomiast w ciągu jednego roku objętość pobranego osocza nie może przekroczyć 25 litrów.

Płytki Krwi: 

Zabiegi trombaferezy (pobranie płytek krwi przy użyciu aparatu zwanego separatorem komórkowym) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Za zgodą lekarza, w szczególnych przypadkach, można te przerwy skrócić. Podczas jednej donacji pobiera się od dawcy ok. 200 ml krwinek płytkowych zawieszonych w osoczu.

Czerwone Krwinki:

Zabiegi erytroaferezy, czyli pobranie koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) za pomocą separatora komórkowego mogą być wykonywane nie częściej, niż co 2 miesiące – przy pobraniu 1 jednostki krwinek czerwonych i nie częściej, niż co 6 miesięcy – przy pobraniu w jednej donacji 2 jednostek krwinek. Jednorazowe pobranie 2 jednostek KKCz możliwe jest wyłącznie u osób o masie ciała wynoszącej przynajmniej 70 kg i z odpowiednio wysokim stężeniem hemoglobiny (powyżej 140g/l).

W przypadku pobierania metodą aferezy jednocześnie osocza i koncentratu krwinek płytkowych lub krwinek czerwonych, łączna objętość pobranych składników krwi nie może przekroczyć  13 % całkowitej objętości krwi dawcy, ale maksymalnie 650 ml.

Białe Krwinki:

Zabieg leukaferezy, czyli jednorazowo pobiera się 200 ml krwinek białych. Stosuje się zestawy jednorazowego użytku. Zabieg trwa 2 godziny. Krwinki białe można oddawać tą metodą co 4 tygodnie, nie częściej niż 12 razy w roku.